Τετάρτη, 16 Μαρτίου 2016

Ερωτήματα προς Υπουργείο και Υπουργό Μετανάστευσης για ΜΚΟ

Ερωτήματα προς Υπουργείο και Υπουργό Μετανάστευσης για ΜΚΟ

Στο άρθρο της RealNews, είναι μια ακόμα δημοσίευση για το έργο των ΜΚΟ και το ποιόν τους, με ημερομηνία άρθρου 22.11.2009. Είναι πραγματικά απορίας άξιον, πώς από τότε μέχρι σήμερα οι συγκεκριμένες οργανώσεις,  λειτουργούν χωρίς κανένα νομικό πλαίσιο συμμόρφωσης και νομικής ευθύνης.
του Αλέξανδρου Νίκλαν*
Για τις ΜΚΟ ως Geopolitics είχαμε αναφερθεί 2 χρόνια πριν , για το τι πρεσβεύουν, πώς λειτουργούν και σε πολύ μεγάλο βαθμό πώς επηρρεάζουν και γιατί, κάποιες καταστάσεις σε χώρες που δραστηριοποιούνται.
Χθες το βράδυ η κυβέρνηση ανέφερε πώς αντιμετωπίζει πρόβλημα με τις περισσότερες. Η απορία μου είναι στο πώς ακριβώς δεν μπορεί μια κυβέρνηση να γνωρίζει τι είναι όλος αυτός ο συρφετός και μπορεί ένας πολίτης με μια απλή έρευνα (χωρίς να έχει μηχανισμό πίσω του) να βρίσκει διάφορα στοιχεία σχετικά με αυτές.
Σημειώνω πώς στην Ρωσία αλλά και σε αρκετές άλλες χώρες, καμία ΜΚΟ δεν μπορεί να λειτουργήσει χωρίς να έχει άδεια της Κυβέρνησης αφού τις περάσει πρώτα από ένα screening για το ποιός είναι από πίσω και ποιός δουλεύει με αυτές. 
Παράλληλα να θέσω ερωτήματα.
1. Δεν υπάρχει πουθενά μητρώο εγγραφή των εν λειτουργία ΜΚΟ στην Ελλάδα. Το μητρώο εγγραφής προϋποθέτει να είναι εμφανή τα μέλη κάθε ΜΚΟ, ο νομικός υπεύθυνος καθώς και η έδρα λειτουργίας μαζί με τα έγγραφα ίδρυσης. Η προϋπόθεση χορηγίας από δημόσιο τομέα αλλά και από Ε.Ε. απέναντι σε νομικά πρόσωπα μη κερδοσκοπική φύσης , ορίζει ότι τα παραπάνω πρέπει να έχουν έδρα τουλάχιστον σε 3 χώρες της Ε.Ε. με κτιριακή υποδομή , συν λίστα προσωπικού (European Convention on the Recognition of the Legal Personality of International Non-Governmental Organization in 1986 ). Πρόκειται για συμφωνία σε επίπεδο ΕΕ που οι ίδιοι υπογράψαμε μαζί με άλλες χώρες. Κατά την αίτηση της κάθε ΜΚΟ προφανώς και δίνονται στοιχεία αρχικά, όμως αυτά συχνά πυκνά αλλάζουν ως δομή και σύσταση σε βάθος χρόνου, ιδιαίτερα σε πρόσωπα. Πώς διαπιστώνεται αυτό από τις Αρχές, ειδικά όταν κάποιο πρόσωπο σε αυτές τις ΜΚΟ μπορεί να έχει ποινικό ιστορικό; (παράδειγμα μέλος ΜΚΟ από Ιράκ που είχε σχέσεις με DAESH)
2. Ενώ σε πρώτο επίπεδο γνωρίζουμε πώς θα υπάρξει έλεγχος και διαπίστωση δράσεων των ΜΚΟ προς την ανάληψη έργου και όποιας χρηματοδότησης, από διάφορες επιτροπές μέσω επιτόπιων ελέγχων και τρίμηνων δελτίων αναφορών , δεν γνωρίζει κανείς αν οι έλεγχοι θα είναι δειγματοληπτικοί ως συνηθίζεται με δικαιολογία την απουσία προσωπικού , ή αν θα είναι με rotation προσώπων, δυναμικού που θα είναι αριθμητικά ικανό σε πυκνή συχνότητα να κάνει ελέγχους ( ή δυνατόν κάθε μέρα). Σε ένα φαινόμενο που οι αριθμητικές ροές μεταναστών είναι από 50 μέχρι και 500 κάθε μέρα , είναι προφανές πώς ένας τριμηνιαίος και δειγματοληπτικός έλεγχος θα αφήσει κενά.
3.  Με βάση την μη ύπαρξη μητρώου (άρα και καμία καταχώρηση σε ΔΙΑΥΓΕΙΑ ή άλλο μέσο )και το σύνολο του ποσού χρηματοδότησης που για το Ελληνικό κράτος και οικονομία φτάνει κάποιες δεκάδες εκατομμύρια ευρώ , πώς και που μπορεί κάποιος να βρει αναλυτική κατάσταση των δράσεων/προτάσεων των  ΜΚΟ που φαίνεται πώς είναι ενταγμένες σε αρκετές δράσεις αλλά ουδείς γνωρίζει παρά μόνο με τίτλους ποιός είναι ο ρόλος και οι ενέργειες τους. Σύμφωνα με την EURO LIFE (ομπρέλα για ΜΚΟ) για το 2016 έχει υπάρξει μια διαδικασία έγκρισης παροχής κονδυλίων για τις οργανώσεις αυτές, μέσα από μια εξεταστική επιτροπή που θα μετέχουν στελέχη από όλα τα κράτη μέλη. Ακολουθείται και εδώ το ίδιο πρότυπο εξέτασης και έγκρισης που εφαρμόζει ο ΟΗΕ ή εμείς είμαστε σε κάποιο διαφορετικό νομικό πρότυπο;
4. Ποιο είναι το πλαίσιο συμμόρφωσης για ΜΚΟ που δεν θα τηρήσουν τα αναμενόμενα αλλά παρόλα αυτά έχουν προεισπράξει αρκετές φορές την χρηματοδότηση από το Ελληνικό κράτος; Είναι αρμόδια τα Ελληνικά αστικά και ποινικά δικαστήρια ή λόγω της διεθνούς φύσης των οργανισμών αυτών αλλά και της έλλειψης ελέγχου των δομών τους, πρέπει να απευθυνθούμε σε δικαστήρια της Ε.Ε. που συνεπάγεται περαιτέρω δαπάνες σε χρόνο και χρήμα για την Ελλάδα; Δεν υπάρχει κάποια αναφορά και καμία απάντηση πουθενά πάνω σε αυτό το θέμα.
5. Πότε είναι ο χρονικός ορίζοντας για την οριστική παράδοση μητρώου ΜΚΟ, (καθώς ο κ. Μουζάλας έχει πεί δημόσια πώς επεξεργάζονται νομοθεσία για αυτό) που θα προωθήσει την διαφάνεια αλλά και την θετική αξιολόγηση και εικόνα τέτοιων δράσεων για την χώρα μας, δεδομένου πώς έχει σχεδόν παρέλθει δεκαετία από την έναρξη των παραπάνω ενεργειών προς δημιουργία νομοθεσίας; Επίσης γιατί δεν έχει συνδεθεί εξαρχής με τις πιστοποιήσεις λειτουργίας των ΜΚΟ που θεωρούνται ως βασικό συστατικό στοιχείο για την ορθότητα των διαδικασιών και δράσεων τους (π.χ. ISO) και επαληθεύουν/εξακριβώνουν την ποιότητα υπηρεσιών τους;


*Αλέξανδρος Νίκλαν
Σύμβουλος Θεμάτων Ασφαλείας
[Πηγή: Geopolitics & Daily News, 16.3.2016]

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου