Σάββατο 28 Φεβρουαρίου 2015

Πρόταση Νόμου περί Προστασίας των Δανειοληπτών και Εξυγίανσης του Τραπεζικού Συστήματος

Πρόταση Νόμου περί Προστασίας των Δανειοληπτών και Εξυγίανσης του Τραπεζικού Συστήματος*

Αθήνα, 16η Φεβρουαρίου 2015
Ραγδαία επιδεινώθηκε η ζωή των Ελλήνων πολιτών από την αδηφάγο μετεξέλιξη του τραπεζικού συστήματος, που από οικονομικό εργαλείο ανάπτυξης μετατράπηκε σε τερατογενετικό ρομποτοειδή μηχανισμό εξόντωσης ανθρωπίνων υπάρξεων.
Η κυριαρχία του ΔΟΓΜΑΤΟΣ ΣΑΫΛΩΚ ΚΑΙ ΜΑΚΙΑΒΕΛΙ επί της χώρας μας, που έγινε το πειραματόζωο των Διεθνών Αγορών, οδήγησε και οδηγεί μαθηματικά στην εξαΰλωση των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, στην κατάργηση του ελεύθερου δημοκρατικού πολίτη και στην μετατροπή του σε «Οιονεί δουλοπάροικο του Μεσαίωνα των Πολυεθνικών και των Τραπεζών».
Από τα τρέχοντα στοιχεία προκύπτει, πως το χρέος είναι σήμερα στα 324 δις ευρώ, ενώ το ΑΕΠ ανέρχεται στο ποσό των 179 δις ευρώ, ήτοι το δημόσιο χρέος από 120% που ήταν το 2010, έφτασε στο 181% του ΑΕΠ το 2014. Με αβέβαιες αναπτυξιακές προοπτικές ασφαλώς και δεν είναι βιώσιμο, αφού το ισχύον πρόγραμμα της Τρόικα προβλέπει πως η Ελλάδα το 2015, θα πρέπει να επιτύχει πρωτογενές πλεόνασμα της τάξεως του 3% του ΑΕΠ ή 5,7 δις ευρώ. Για το 2016 δε και για τα επόμενα χρόνια, τα πλεονάσματα θα πρέπει να ανέλθουν στο 4,5% του ΑΕΠ ή περίπου σε 9 δις ευρώ. Υπό τις συνθήκες αυτές είναι προφανές, ότι δεν υπάρχει περίπτωση να επιτευχθούν οι συγκεκριμένοι στόχοι, εκτός και εάν το κράτος λεηλατήσει και τις καταθέσεις των Ελλήνων.
Η πολιτική μεταβολή, που επετεύχθη πρόσφατα στη χώρα μας με την άνοδο της νέας κυβέρνησης, ανέσυρε την ΕΛΠΙΔΑ από το πιθάρι της ΠΑΝΔΩΡΑΣ, για να προστατέψει την ζωή των ανθρώπων. Όμως λόγια χωρίς πράξη έργων δεν μπορούν να επιφέρουν ουδεμία μεταβολή. Στα πλαίσια του εποικοδομητικού διαλόγου καταθέτουμε την παρούσα επεξεργασμένη συνοπτική πρότασή μας, προκειμένου να μεταβληθεί σε πρόταση νόμου, ώστε να ξημερώσει μία νέα ημέρα για την χώρα μας.
1ον ΑΛΛΑΓΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ:
α] Την τελευταία δεκαπενταετία οι Τράπεζες λειτούργησαν αποκλειστικά στη λογική του υπερκαταναλωτισμού με την ανεξέλεγκτη χορήγηση δανείων με υπέρμετρα τοκογλυφικά επιτόκια, που κατέστησαν τους πολίτες αλλά και τις επιχειρήσεις δέσμιους του τραπεζικού συστήματος.
β] Από την αρχή κατέγραψαν κέρδη από την προεξόφληση των τόκων και οι μέτοχοί τους ενθυλάκωσαν αυτά, στην πορεία δε άφησαν έρμαια την λειτουργία τους με τα αρχικά τους κεφάλαια άνευ αυξήσεων μετοχικού κεφαλαίου, η δε συνολική τους χρηματιστηριακή αξία έφθασε στο επίπεδο του να μην ξεπερνά τα οκτώ δις ευρώ.
γ] Αποτέλεσμα της ασύδοτης δράσης τους ήταν και είναι οι καταθέσεις των πολιτών να κινδυνεύουν ανά πάσα στιγμή να χαθούν.
δ] Απόρροια της δράσης τους ήταν να παρέμβει ο Κρατικός Μηχανισμός και μέσω της Βουλής να ψηφισθούν νόμοι για την ανακεφαλαιοποίηση των Τραπεζών με εγγύηση της Ελληνικής Ακίνητης Περιουσίας, χωρίς να ερωτηθεί και να συναινέσει ο Έλληνας πολίτης, που στην πράξη επιβαρύνθηκε μέσω της φορολογίας γιά την σωτηρία του Τραπεζικού συστήματος.
ε] Αναλυτικά οι τέσσερεις Τράπεζες που παρέμειναν [Εθνική-Άλφα-Πειραιώς και Γιούρομπανκ], αφού πήραν και τα μερίδια των υπολοίπων τραπεζών, που ενσωματώθηκαν εν μια νυκτί, άνευ ουσιαστικών ανταλλαγμάτων [π.χ ΑΓΡΟΤΙΚΗ, ΕΜΠΟΡΙΚΗ, ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ κ.λ.π], ΑΝΑΚΕΦΑΛΟΠΟΙΗΘΗΚΑΝ με ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΥΨΟΥΣ 50 δις ευρώ, δηλαδή επτά φορές υπέρ της χρηματιστηριακής τους αξίας [Νόμος 4053/2012 και 4079/2012], χρήματα που δόθηκαν από τα δάνεια του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Στήριξης και καταχρηστικώς πληρώνει ο Ελληνικός Λαός.
στ] Παράλληλα χορηγήθηκαν στις ανωτέρω Τράπεζες 233 δις ευρώ από την ΕΚΤ [Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα] με επιτόκιο 1% και εγγύηση την Ελληνική Ακίνητη Περιουσία με τους κάτωθι νόμους:
-Νόμος 3723/2008 [άρθρο 2 # 1 και άρθρο 4] ΦΕΚ 250Α[ 9-12-2008 23 δις ευρώ
-Νόμος 3845/2010 [άρθρο 4 # 8] ΦΕΚ 65Α[ 6-5-2010 15 δις ευρώ
-Νόμος 3864/2010 [άρθρο 3 # 1] ΦΕΚ 119Α[ 9-12-2008 10 δις ευρώ
-Νόμος 3872/2010 [άρθρο 7] ΦΕΚ 148Α[3-9-2010 25 δις ευρώ
-Νόμος 3965/2011 [άρθρο 19 # 1] ΦΕΚ 113Α[18-5-2011 30 δις ευρώ
-Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου ΦΕΚ 203Α[14-9-2011 30 δις ευρώ
-Νόμος 4031/2011 ΦΕΚ 256Α/9-12-2011 30 δις ευρώ
-Νόμος 4056/2012 [άρθρο 21 # 1] ΦΕΚ 52Α[ 12-3-2012 30 δις ευρώ
-Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου/19-4-2012 ΦΕΚ 94Α[14-9-2012 40 δις ευρώ
ήτοι: ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 233 δις ευρώ
Τα δάνεια αυτά υπό μορφή εγγυήσεων χορηγήθηκαν με στόχο να δοθούν αποκλειστικά σε στεγαστικά δάνεια και κεφάλαια κινήσεως σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις όπως προβλέπει ο νόμος 3723/2008. Αντ’ αυτού το μεγαλύτερο μέρος χρησιμοποιήθηκε από τις Τράπεζες σε ανακύκλωση ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου με επιτόκιο 4,8% και με άκοπο κέρδος για τις Τράπεζες 3,8% από την διαφορά επιτοκίου με παράλληλη αύξηση χρέους χωρίς να προβαίνουν σε τραπεζικές εργασίες.
ΠΕΡΑΝ ΤΩΝ ΑΝΩΤΕΡΩ: Ως παροχή εγγύησης του Ελληνικού Δημοσίου για κάλυψη των ομολογιακών δανείων εκδόσεως των κατωτέρω Τραπεζών εδόθησαν τα κάτωθι ποσά:
1ον Διά του υπ’ αριθμό 3297/24 Δεκεμβρίου 2013 ΦΕΚ Β εδόθη στην Τράπεζα Πειραιώς το ποσό των 3.572.100.000 ευρώ.
2ον Διά του υπ’ αριθμό 3319/27 Δεκεμβρίου 2013 ΦΕΚ Β εδόθη στην Τράπεζα Alpha Bank το ποσό των 3.609.600.000 ευρώ.
3ον Διά του υπ’ αριθμό 3356/30 Δεκεμβρίου 2013 ΦΕΚ Β εδόθη στην ΕΤΕπ για δανεισμό της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος το ποσό των 70.000.000 ευρώ.
4ον Διά του υπ’ αριθμό 3356/30 Δεκεμβρίου 2013 ΦΕΚ Β εδόθη στην Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος το ποσό των 4.107.700.000 ευρώ.
5ον Διά του υπ’ αριθμό 3379/31 Δεκεμβρίου 2013 ΦΕΚ Β εδόθη στην EUROBANK ERGASIAS Α.Ε. το ποσό των 4.280.000.000 ευρώ
Ήτοι: ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 15.639.400.000 ευρώ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ: Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΕΞΟΝΤΩΘΗΚΕ ΚΑΙ Ο ΕΛΛΗΝΑΣ ΜΕΤΑΤΡΑΠΗΚΕ ΣΕ ΥΠΟΖΥΓΙΟ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΚΑΙ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΧΡΕΩΝ, ενώ εάν οι Τράπεζες δεν πληρώσουν τα δάνεια κατά την λήξη τους τότε το κράτος, οι πολίτες δηλαδή, θα κληθούν να πληρώσουν αυτά τα δάνεια.
ΛΥΣΗ: Η λύση που προτείνουμε είναι ένα νέο κοινωνικοοικονομικό συμβόλαιο που πρέπει να συναφθεί μεταξύ των ενδιαφερομένων μερών ήτοι μεταξύ ΔΗΜΟΣΙΟΥ [Κράτος]-ΚΑΤΑΘΕΤΩΝ-ΔΑΝΕΙΟΛΗΠΤΩΝ-ΠΑΛΑΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ, με σκοπό να περιοριστούν οι απώλειες. Η λύση αυτή φυσικά προβλέπει αλλαγή φιλοσοφίας όλου του τραπεζικού συστήματος.
2. ΠΛΕΥΡΕΣ ΤΗΣ ΛΥΣΗΣ:
α] Το ΔΗΜΟΣΙΟ καθίσταται ΚΥΡΙΟΣ ΜΕΤΟΧΟΣ και των τεσσάρων ΤΡΑΠΕΖΩΝ, ώστε υπό την εποπτεία του να επιτευχθεί η ΕΞΥΓΙΑΝΣΗ ΤΟΥ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ.
β] Οι ΠΑΛΑΙΟΙ ΜΕΤΟΧΟΙ-ΙΔΙΟΚΤΗΤΕΣ μέχρι την ΕΞΥΓΙΑΝΣΗ ΤΟΥ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ δεν θα λαμβάνουν μέρισμα, επιπροσθέτως δε, να διερευνηθούν τυχόν ποινικές ευθύνες τόσο αυτών, όσο και των Διοικήσεων των Τραπεζών.
γ] Οι ΚΑΤΑΘΕΤΕΣ αρχικώς για δέκα χρόνια δεν θα παίρνουν τόκο καταθέσεων για τα κεφάλαιά τους που είναι κατατεθειμένα γιά τα οποία κεφάλαια θα εγγυάται το κράτος. Μάλιστα τα τρία πρώτα χρόνια που θα τεθεί σε εφαρμογή το ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΥΓΙΑΝΣΗΣ, θα πρέπει να πληρώνουν υποχρεωτικά ΦΥΛΑΚΤΡΑ ύψους 0,1% το μήνα, ήτοι συνολικά 3,6% του ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΟΥΣ για την πληρωμή των εξόδων λειτουργίας των Τραπεζών, ούτως ώστε να διασφαλιστούν οι θέσεις εργασίας του προσωπικού αυτών.
δ] Σταματούν τα πάσης φύσεως καταναλωτικά δάνεια και δημιουργούνται στις Τράπεζες ΤΜΗΜΑΤΑ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ, όπου τα κεφάλαια που συσσωρεύονται, τοποθετούνται σε αναπτυξιακά προγράμματα επιχειρήσεων. Οι καταθέτες γνωρίζουν αναλυτικά αυτά στα οποία θα συμμετέχουν εφ’ όσον επιθυμούν, θα αναλαμβάνουν το ρίσκο και φυσικά τα κέρδη επί των προγραμμάτων.
ε] Γίνεται ΡΙΖΙΚΗ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΔΑΝΕΙΩΝ [στεγαστικών, επιχειρηματικών, καταναλωτικών κ.λ.π] ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΔΑΝΕΙΟΛΗΠΤΗ. Δημιουργείται ο ΘΕΣΜΟΣ ΤΡΑ.ΜΕ.Ο [ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΜΕΡΙΔΑ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ]. Εκεί καταχωρούνται όλα τα ΚΕΦΑΛΑΙΑ σε δάνεια που έλαβε ο δανειολήπτης. Επί των κεφαλαίων ο Δανειολήπτης να υπάγεται σε ειδική ρύθμιση με σταθερό επιτόκιο [1%] όσο είναι και το κόστος απόκτησης χρήματος από την ΕΚΤ, ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΩΣ από την ημέρα ανάληψης των δανείων, καθώς ενδιάμεσος Διαμεσολαβητής [Τράπεζα] είναι πλέον το Δημόσιο. Από το ΕΝΤΟΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΟΥ 1% πρέπει να ΑΦΑΙΡΟΥΝΤΑΙ ΟΛΑ ΤΑ ΠΟΣΑ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΚΑΤΑΒΑΛΛΕΙ Ο ΔΑΝΕΙΟΛΗΠΤΗΣ γιά αποπληρωμή τοκοχρεολυσίων μέχρι σήμερα. Το ΚΕΦΑΛΑΙΟ που υπολείπεται, είναι το ΚΑΘΑΡΟ ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ. Ανάλογα με την οικονομική κατάσταση του Δανειολήπτη να ρυθμίζεται και η οφειλή του. Αν είναι ΑΝΕΡΓΟΣ, να ΥΠΑΡΧΕΙ εύλογος ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΧΑΡΙΤΟΣ. Σε κάθε άλλη περίπτωση να ΥΠΑΡΧΕΙ ΜΕΡΙΜΝΑ, ώστε η ΜΗΝΙΑΙΑ ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗ των ΤΟΚΩΝ ή του τοκοχρεολυσίου να ΚΑΘΟΡΙΖΕΤΑΙ πέραν της κατά περίπτωση κλίμακας του αφορολογήτου ποσού ενός εκάστου. Τα συμβαλλόμενα μέρη [ΤΡΑΠΕΖΑ ΥΠΟ ΤΗΝ ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ] και ΔΑΝΕΙΟΛΗΠΤΗΣ να καταργούν όλες τις προηγούμενες τοκογλυφικές συμβάσεις που υπάρχουν και συντάσσουν ΝΕΑ ΣΥΜΒΑΣΗ με σταθερό επιτόκιο 1% μέχρι αποπληρωμής του δανείου. Η σύμβαση αυτή αν για οποιοδήποτε λόγο δεν μπορεί να τηρηθεί όσον αφορά τη ρευστότητα [καταβολή μετρητών] τότε να γίνεται μνεία και πρακτικό εκούσιου συμβιβασμού μεταξύ των συμβαλλομένων μερών για την εξόφληση της Δανειακής οφειλής με άλλα περιουσιακά στοιχεία-δικαιώματα του Δανειολήπτη.
Ο ανωτέρω τρόπος εξόφλησης μιάς Δανειακής οφειλής πρέπει να ΤΕΛΕΙ ΥΠΟ ΤΗΝ ΜΕΡΙΜΝΑ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ, ούτως ώστε να διασφαλίζεται η μη απώλεια των περιουσιακών στοιχείων του Δανειολήπτη από την λήψη αναγκαστικών μέτρων.
Τέλος, διά Νόμου πρέπει να ΑΠΑΓΟΡΕΥΘΕΙ η εκποίηση της ακίνητης περιουσίας των Δανειοληπτών από σε ξένα κερδοσκοπικά funds.
3. ΟΦΕΛΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ:
α] Η ΕΚΤ λαμβάνει τα χρήματά της με επιτόκιο 1%.
β] Το ΔΗΜΟΣΙΟ δεν βαρύνεται και δεν αναγκάζεται να επιβάλλει φόρους.
γ] Οι ΚΑΤΑΘΕΤΕΣ έχουν εγγυημένα τα κεφάλαιά τους και έχουν στην αρχή μικρό κόστος για φύλακτρα.
δ] Οι ΤΡΑΠΕΖΕΣ υποχρεώνονται να στραφούν σε αναπτυξιακό έργο, να λειτουργήσουν οι επιχειρήσεις, να μειωθεί η ανεργία, γιά να έχουν κέρδη.
ε] Οι ΔΑΝΕΙΟΛΗΠΤΕΣ ανακουφίζονται με τα μέτρα γιατί απαλλάσσονται από τους τοκογλυφικούς τόκους, καθ’ όσον από την φορολογία τους σώθηκε το Τραπεζικό σύστημα.
4ον ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΚΑΙ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
α] Αν γιά οποιαδήποτε περίπτωση δεν δεχτείτε ως εφικτή την παραπάνω πρόταση-ρύθμιση, θεωρούμε ότι είστε υποχρεωμένοι, να προβείτε σε κούρεμα του ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΧΡΕΟΥΣ κάθε ΔΑΝΕΙΟΛΗΠΤΗ ΒΑΣΗ ΤΗΣ εξίσωσης 50.000.000.000 [50 δις ευρώ]: 10.000.000 [Έλληνες] = 5.000 ευρώ για κάθε Έλληνα πολίτη Χ [επί] τον αριθμό των προστατευομένων μελών της οικογενείας του ήτοι [σύζυγος-τέκνα δηλαδή Χ 2,3,4, κ.ο.κ =10.000, 15.000, 20.000 ευρώ κ.ο.κ], διότι είναι ΑΝΕΠΙΤΡΕΠΤΟ ΝΑ ΦΟΡΟΛΟΓΕΙΤΑΙ Ο ΕΛΛΗΝΑΣ ΠΟΛΙΤΗΣ για να διασώζει διά της ανακεφαλαιοποιήσεώς των Ιδιωτικές Εταιρείες [Τράπεζες] με τοκογλυφικούς τόκους.
β] Είστε υποχρεωμένοι από 1ης Ιανουαρίου 2009 και μετά έως αποπληρωμής των Δανείων, ο τόκος να υπολογίζεται σε 1%, όσο είναι το κόστος αγοράς χρήματος από την ΕΚΤ, γιατί ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΝΟΜΙΜΟ-ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΗΘΙΚΟ, οι Τράπεζες να έχουν πάρει 233 δις ευρώ με 1% επιτόκιο, όπως αναφέραμε με τους παραπάνω νόμους με ΕΓΓΥΗΣΗ ΕΠΙ ΤΗΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ, επί της οποίας ο κάθε Έλληνας πολίτης έχει ΑΠΑΡΑΓΡΑΠΤΟ ΕΜΠΡΑΓΜΑΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΕΠΙΚΑΡΠΕΙΑΣ και να κερδοσκοπούν οι Τράπεζες τόσο σε βάρος του Ελληνικού Κράτους όσο και σε βάρος των πολιτών αυτού.
Αποτελεί δε ΣΚΑΝΔΑΛΩΔΗ ΚΑΤΑΧΡΗΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ η εκ μέρους του Τραπεζικού συστήματος ΠΑΡΑΝΟΜΗ και ΠΑΡΑΛΟΓΗ τακτική να απαιτεί από τον φορολογούμενο πολίτη και διά της ανακεφαλαιοποιήσεώς του δανειστή του:
1ον Να εξοφλήσει την δανειακή του οφειλή με υπερβάλλοντα τοκογλυφικά επιτόκια.
2ον Να συμμετέχει, διά χαριστικών νόμων, στην ανακεφαλαιοποίηση των Τραπεζών με χρήματα που αντλούνται από την φορολογία του.
3ον Να αποπληρώνει την δήθεν οφειλή του με την ευτελή εκποίηση της ατομικής του περιουσίας.
4ον Να δεσμεύονται τα επικαρπικά του δικαιώματα επί της Δημόσιας περιουσίας για την ικανοποίηση του αρπακτικού Τραπεζικού συστήματος.
Με την ΕΛΠΙΔΑ ΟΤΙ Η ΠΡΟΤΑΣΗ ΜΑΣ ΘΑ ΤΥΧΕΙ ΤΗΣ ΔΕΟΥΣΑΣ ΠΡΟΣΟΧΗΣ

Για την ΠΑΤΡΙΩΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ-ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΙΣ «ΕΛ.ΛΑ.Σ»
Η ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
Οδυσσέας Τηλιγάδας - Στέργιος Σμυρλής - Κωνσταντίνος Γκέκας

 *Η πρόταση κοινοποιήθηκε στην ελληνική κυβέρνηση και σε όλα τα κόμματα της Βουλής

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου