Σάββατο 25 Νοεμβρίου 2017

Κίνα, η χελώνα των εθνών

Κίνα, η χελώνα των εθνών
του Λεωνίδα Χ. Αποσκίτη*
Τα δύο τελευταία χρόνια έχουν σημαδευτεί από δραματικές γεωπολιτικές αλλαγές που προκάλεσε η έναρξη του Νέου Ψυχρού Πολέμου και ενώ γεγονότα όπως η έκρηξη της τρομοκρατίας στις πόλεις και η αντιτρομοκρατική εκστρατεία της Ρωσσίας είναι πολύ γνωστά, υπάρχουν και άλλες σημαντικές μεταβολές που πρέπει να επισημανθούν. Η πιο σημαδιακή από αυτές τις εξελίξεις είναι η ανάδυση ενός Ευρασιανισμού ως μιας αντίπαλης γεωπολιτικής δύναμης, που αποτελεί εφιάλτη για τους γκλομπαλιστές.
Πολλοί αναλυτές, από διαφορετικές προσεγγίσεις συμφωνούν ότι η πιο οπτιμιστική εξέλιξη στον σημερινό κόσμο είναι το μεγάλο Ευρασιατικό μπλοκ που αναδύεται υπό την ηγεσία της Ρωσσίας, της Κίνας και άλλων χωρών.